Czym jest zdolność do zatrudnienia i dlaczego jest ważna?

Zatrudnialność: klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie

Zdolność do zatrudnienia jest prawdziwym problemem w dzisiejszym społeczeństwie. W przeszłości znalezienie pracy było gwarancją zdolności do zatrudnienia, ale dziś to już nie wystarcza. Nawet mając pracę, pracownik musi utrzymać swoją zdolność do zatrudnienia.

Co oznacza pojęcie zdolności do zatrudnienia?

Pojęcie zdolności do zatrudnienia pojawiło się w latach 70. w kontekście kryzysu zatrudnienia.

Dotyczy ono każdego, kto szuka pracy, a nawet kogoś, kto już pracuje. Zatrudnialność odnosi się do zdolności danej osoby do znalezienia pracy, utrzymania pracy, rozwoju kariery i, w razie potrzeby, znalezienia nowej pracy. Ogólnie rzecz biorąc, odnosi się do zdolności danej osoby do niezależnego rozwoju w dziedzinie pracy.

Koncepcja zatrudnialności uwzględnia szereg parametrów, w tym :

 •  zdolność adaptacji ;
 •  umiejętność dopasowania się do zespołu
 •  chęć i zdolność do rozwoju;
 •  nabywanie umiejętności;
 •  rozwój osobisty;
 •  zdolność do podejmowania inicjatywy;
 •  otwartość na możliwości kariery i mobilność.

Tak więc kryteria stosowane do oceny zdolności danej osoby do zatrudnienia można podzielić na trzy obszary: osobowość, postawy i umiejętności.

Istnieją 2 rodzaje zdolności do pracy. Po pierwsze, względna zdolność do pracy. W tym przypadku brana jest pod uwagę tylko wydajność pracy danej osoby. Po drugie, bezwzględna zdolność do pracy. W tym przypadku zdolność danej osoby do zatrudnienia jest oceniana z uwzględnieniem warunków na rynku pracy i, szerzej, warunków ekonomicznych.

Dlaczego jest to ważne dla firmy?

Z punktu widzenia pracodawcy zdolność do zatrudnienia jest sposobem na poprawę wyników firmy, zapewnienie jej konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Dlatego zatrudnialność jest bezpośrednio związana z koncepcją zarządzania umiejętnościami i talentami w firmie. Umożliwia optymalizację wydajności pracowników poprzez wykorzystanie postępu technologicznego i organizacyjnego. Właściwe rozmieszczenie personelu i dostępność umiejętności dla każdego pracownika do wykonywania swoich zadań są kluczowymi czynnikami zapewniającymi wydajność organizacji.

Dlatego też koncepcja zatrudnialności znajduje się w centrum starań każdego pracodawcy o zatrzymanie najlepszych talentów. Z drugiej strony, rozwój zdolności do zatrudnienia jest również kwestią przetrwania i dostosowania się do kryzysu zatrudnienia. Firmy nie mogą już zagwarantować swoim pracownikom kariery na całe życie (jak miało to miejsce 20-30 lat temu). Dlatego muszą się dostosować i znaleźć nowe sposoby na przyciągnięcie i zatrzymanie talentów.

Z drugiej strony, zmiany w metodach organizacyjnych doprowadziły do zaniku niektórych szczebli hierarchicznych. Możliwości awansu są teraz międzyfunkcyjne lub horyzontalne. Stąd potrzeba otwarcia nowych możliwości dla wewnętrznej mobilności pracowników. Wreszcie, zatrudnialność jest argumentem przemawiającym za przyciąganiem talentów. Firmy nie mogą już obiecywać pracy na całe życie. Jednak pracownikom obiecuje się szkolenia i rozwój, aby byli lepiej przygotowani do znalezienia nowej pracy.

Wyzwania związane z zatrudnialnością

Koncepcja zatrudnialności jest tak ważna, że jej brak może być wykorzystany jako osobisty powód do zwolnienia. Tak więc zdolność do zatrudnienia jest ważna nie tylko dla firmy, ale także dla pracownika. Wszyscy pracownicy powinni być zainteresowani rozwijaniem swoich zdolności do zatrudnienia. Powinni oni przechodzić regularne szkolenia, aby aktualizować swoje umiejętności i dostosowywać się do nowych sposobów pracy i technologii.

W ten sposób będą w stanie utrzymać swoje umiejętności, aby pozostać na swoim stanowisku, a nawet przejść na inne stanowisko. Jest to również sposób na przewidywanie możliwych redukcji zatrudnienia, dzięki czemu można łatwo znaleźć nową pracę. Pracownik zyskuje umiejętności i zdolności oraz rozwija się zawodowo. Pracodawcy z kolei zapewniają długoterminową przyszłość swojej firmy i jej efektywność poprzez optymalizację produktywności swoich pracowników.

W szerszym ujęciu, stanowi to również poważne wyzwanie w zakresie krajowej polityki zatrudnienia i walki z bezrobociem. Dlatego też obowiązek zapewnienia zatrudnienia pracowników jest zapisany w Kodeksie pracy. Istnieją nawet kary za niedopełnienie tego obowiązku.

Jak można ją rozwijać?

Aby rozwinąć zdolność do zatrudnienia w firmie, pracodawca musi najpierw ocenić poziom umiejętności technicznych, menedżerskich i funkcjonalnych każdego pracownika. Pozwoli to zidentyfikować luki i potrzeby firmy. Następnie pracodawca może zasugerować środki szkoleniowe potrzebne do rozwoju zdolności pracownika do zatrudnienia. Rzeczywiście, głównym sposobem rozwijania zdolności do zatrudnienia przez firmę jest szkolenie pracowników.

Istnieją również inne sposoby rozwijania zdolności pracowników do zatrudnienia, takie jak tworzenie motywującego i opiekuńczego środowiska pracy w firmie lub zachęcanie do możliwości rozwoju kariery, mobilności i rozwoju osobistego.

Jak można zwiększyć szanse młodych ludzi na zatrudnienie?

Kwestia zatrudnialności młodzieży nęka kolejne rządy od dziesięcioleci. Żaden z nich nie był w stanie znaleźć właściwych odpowiedzi i osiągnąć pożądanych rezultatów.

Oto tylko kilka środków, które zostały już podjęte:

 •  Programy profesjonalizacji. Mają na celu podkreślenie dostępu do kwalifikacji lub umiejętności, które umożliwiają ludziom bezpośrednie zdobywanie umiejętności produkcyjnych.
 •  Szkolenia pozaszkolne. Są to kursy szkolenia zawodowego dla młodych ludzi, które zostały wprowadzone w latach 70-tych.
 •  Praktyki zawodowe. Jest to idealna okazja dla młodych ludzi, aby zanurzyć się w świecie pracy.
 •  Praktyki zawodowe związane z pracą. Jest to program praktyk, który łączy profesjonalne zanurzenie w firmie z kursami teoretycznymi.
 •  Praca dla młodzieży. Są to miejsca pracy, które nie są objęte tradycyjnymi przepisami prawa pracy.

Podsumowując, zdolność do zatrudnienia jest ważną koncepcją. Jest ważna dla pracowników, którzy chcą znaleźć i utrzymać pracę. Jest to również gwarancja efektywności dla firm, które mogą oprzeć na niej swoją politykę zarządzania zasobami ludzkimi. Zatrudnialność ma również wymiar krajowy, ponieważ wpływa na politykę zatrudnienia i walkę z bezrobociem na poziomie krajowym.

author-image

Recenzje

zostaw opinię

Napisz recenzję firmy i opowiedz nam o swoich doświadczeniach

Kontakty

skontaktuj się z nami