Kształcenie na odległość MBA - przeglad

Kształcenie na odległość MBA - przeglad

MBA to zaawansowany kurs dla menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz właścicieli firm. Obecnie program ten jest również dostępny w formacie zdalnym.

Cechy kształcenia na odległość

Master of Business Administration - tytuł Master of Business Administration uznawany na całym świecie. Program oferuje absolwentom takie korzyści, jak szybki rozwój kariery i wzrost wartości na rynku pracy. Zatrudniając na dane stanowisko, pracodawcy priorytetowo traktują kandydatów z tytułem Master of Business Administration. Ponadto wynagrodzenie takich specjalistów znacznie wzrasta w ciągu pierwszych dwóch lat po ukończeniu studiów.

Kurs można ukończyć w szkołach biznesu, w których prezentowany jest program. Jednak ten format nie jest odpowiedni dla wszystkich. Po pierwsze, większość studentów to praktycy, którzy nie są gotowi poświęcić swojej kariery na rzecz studiów. Po drugie, koszt studiów stacjonarnych w niektórych przypadkach sięga miliona złotych za cały okres.

To właśnie z tych powodów coraz więcej studentów preferuje dziś studiowanie na odległość. Kształcenie na odległość pozwala połączyć główną pracę z materiałami do nauki.

Plusy i minusy studiow magisterskich na odleglosc

Powszechnie używane w popularnym pojęciu Online MBA to nic innego jak nauka na odległość (e-learning) w Internecie, przynajmniej do czasu, gdy szkoły biznesu nie mogą technicznie zapewnić wysokiej jakości interaktywnych zajęć online. Jest to kosztowne i wymaga od szkoły biznesowej posiadania dużych zasobów finansowych i możliwości technologicznych.

Dlatego na razie większość szkół biznesu oferuje jako MBA online zestaw kursów nagranych na wideo i quizów. W takim połączeniu trudno nazwać to pełnoprawnym MBA.

W czystej postaci kształcenie na odległość na studiach MBA jest uważane za nieproduktywne; blended learning, czyli dodanie zajęć bezpośrednich do kształcenia na odległość, które obejmuje samodzielne studiowanie dyscyplin teoretycznych, jest znacznie bardziej skuteczne. Powszechne pojęcie MBA online to nic innego jak e-learning przez Internet, przynajmniej do czasu, gdy szkoły biznesu będą w stanie technicznie zapewnić wysokiej jakości interaktywne zajęcia online. Jest to kosztowne i wymaga od szkoły biznesowej posiadania dużych zasobów finansowych i możliwości technologicznych.

Dlatego na razie większość szkół biznesu oferuje jako MBA online zestaw kursów nagranych na wideo i quizów. W takim połączeniu trudno nazwać to pełnoprawnym MBA.

W czystej postaci kształcenie na odległość na studiach MBA jest uważane za nieproduktywne; znacznie skuteczniejsze jest nauczanie mieszane, czyli dodanie zajęć bezpośrednich do kształcenia na odległość, które obejmuje samodzielne studiowanie dyscyplin teoretycznych.

Zalety kształcenia na odległość na studiach MBA

  • możliwość samodzielnego wyboru czasu nauki

  • koledzy w pracy i bieżące pilne zadania nie rozpraszają nie odwracają uwagi od nauki, ale jeśli uczysz się w domu

  • wygodniej jest studiować dodatkowe materiały lub rozwodzić się nad trudnymi punktami

  • możliwe jest zanurzenie się w temacie

  • możliwe jest podzielenie szkolenia na dogodne części - zakłada się, że do ucznia przypisany jest nauczyciel-opiekun, który w trybie korespondencji mailowej (Skype, ZOOM itp.) wyjaśnia niezrozumiały materiał

  • osoby z niewielkim (lub żadnym) doświadczeniem są w bardziej komfortowym środowisku, ponieważ nie ma potrzeby komunikowania się twarzą w twarz w środowisku profesjonalistów.

  • koszt studiowania na takim programie jest znacznie niższy, ponieważ można zaoszczędzić na kosztach podróży i zakwaterowania.

Wady kształcenia na odległość na studiach MBA

  • główna: nie można wykorzystać głównej zalety regularnego szkolenia twarzą w twarz w grupie MBA - wspólnego uczenia się i kreatywnego generowania nowej wiedzy, ponieważ nie ma spotkań twarzą w twarz.

  • osoba ucząca się musi mieć silną wolę, motywację i dobrą organizację (konieczne jest odpowiednie rozdysponowanie czasu na naukę materiału oraz wykonywanie testów i zadań domowych). Przykładowo, słynne kursy na odległość Coursera kończy nie więcej niż 10% studentów

  • Ilość komunikacji z kolegami z klasy i nauczycielem jest znacznie mniejsza niż w przypadku kursów bezpośrednich. Istnieje wiele przypadków, w których komunikacja z nauczycielem odbywa się formalnie: student otrzymuje tylko oceny, z minimalnymi komentarzami.

author-image

Recenzje

zostaw opinię

Napisz recenzję firmy i opowiedz nam o swoich doświadczeniach

Kontakty

skontaktuj się z nami