Zarządzanie w kryzysie. Jak stać się silniejszym?

Zarządzanie firmą w kryzysie

Zarządzanie kryzysowe ma swoje charakterystyczne cechy, ponieważ charakteryzuje się niepewnością i brakiem pewnej stabilności. Sam kryzys charakteryzuje się mnogością powiązanych ze sobą sytuacji, w których złożoność i ryzyko w zarządzaniu znacznie wzrastają. Jednocześnie samo zarządzanie antykryzysowe oznacza szereg specjalnych środków mających na celu zapobieganie różnym sytuacjom, które mogą zniszczyć działalność organizacji. W tym celu wykorzystywane są wszelkiego rodzaju narzędzia zarządzania strategicznego, a także wszelkiego rodzaju zasoby samego przedsiębiorstwa, które przyczynią się do zachowania działalności firmy i zapobiegania jej ewentualnemu bankructwu.

W rozwiązaniu tej kwestii konieczne jest opracowanie jasnej strategii: przyciągnięcie personelu, który będzie w stanie efektywnie pracować w szybko zmieniających się warunkach gospodarki przejściowej, kompetentne wykorzystanie doświadczenia innych firm w zarządzaniu, w celu poprawy własnego systemu zarządzania.

Przyczyną każdego kryzysu w gospodarce jest znaczna luka między produkcją towarów a ich konsumpcją. A istota leży w nadprodukcji towarów w stosunku do zagregowanego popytu.

Zarządzanie antykryzysowe można warunkowo podzielić na cztery grupy:

  • Pierwsza opcja zakłada identyfikację problemu na najwcześniejszym etapie, na długo przed samym kryzysem. Konieczne jest zidentyfikowanie jego pierwotnych przyczyn, poznanie ich natury. Co więcej, strategia działania w sytuacji kryzysowej powinna być już wcześniej przemyślana, tak aby nie była zupełnie nieoczekiwana.

  • Druga grupa obejmuje cały kompleks problemów finansowych i gospodarczych, które należy rozwiązać.

  • Trzecia grupa obejmuje zróżnicowanie technologii zarządzania, w tym problemy prognozowania kryzysu i zachowania gospodarczego w tych warunkach, poszukiwanie niezbędnych informacji i opracowywanie optymalnych decyzji zarządczych. W tym przypadku konieczne jest również rozważenie i opracowanie innowacyjnych strategii, które przyczynią się do przezwyciężenia kryzysu.

  • Czwarta grupa obejmuje zarządzanie personelem z jego specyficznymi cechami.

Zarządzanie personelem to zarządzanie wspólnymi działaniami ludzi, które obejmuje wiele kwestii.

Samo zarządzanie powinno być w pewnym stopniu antykryzysowe, ponieważ każde ryzyko może przynieść poważne problemy.

Praca w kryzysie wymaga od menedżerów specjalnej, specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że możliwe jest zarządzanie procesami kryzysowymi do pewnej skali, najważniejsze jest śledzenie negatywnych kwestii na czas. I tylko naprawdę kompetentne zarządzanie pomoże wyjść z kryzysu z minimalnymi konsekwencjami.

Specjaliści muszą wykazywać się elastycznością, tolerancją na okoliczności, pewnością siebie i entuzjazmem. Powinni być w stanie racjonalnie re dystrybuować zasoby, dążyć do ich najbardziej efektywnego wykorzystania. W sumie należy ukształtować pewien styl zarządzania, który będzie charakteryzował się zmotywowaną aktywnością, wysokim profesjonalizmem, gotowością do pracy w zespole, zdolnością do integrowania decyzji.

Osobno należy podkreślić tak zwany czynnik ludzki, który pokazuje skuteczność zarządzania. W każdym zespole są zarówno liderzy, jak i ci, którzy ciągną sprawy w dół. Menedżer powinien mieć dobrych asystentów, którym w pełni ufa i na których może polegać w razie jakichkolwiek problemów.

Obecnie istnieje nawet zawód „menedżera kryzysowego". Taki pracownik musi posiadać wszystkie niezbędne kompetencje w gospodarce rynkowej: być w stanie analizować działalność przedsiębiorstwa, identyfikować jego słabe i mocne strony, kompetentnie opracowywać strategię wyjścia z kryzysu przy minimalnych stratach dla wszystkich. Warto wspomnieć o jego cechach osobistych: mile widziane są zdrowe ambicje, kompetencje, celowość, umiejętność pracy w zespole.

Bardzo ważnym czynnikiem w zarządzaniu kryzysowym jest umiejętność monitorowania sytuacji kryzysowych, co pozwala zaplanować działania na ewentualny początek kryzysu i wyeliminować jego konsekwencje na czas.

Warto zrozumieć, że nie wszystkim kryzysom można zapobiec, niektóre z nich trzeba po prostu przetrwać, przeczekać sytuację. Jest to możliwe tylko dzięki skutecznemu zarządzaniu, które jest w stanie rozwiązać problemy organizacji, znajdując przyzwoite wyjście i minimalizując konsekwencje.

W swoim rozwoju każda organizacja prędzej czy później staje w obliczu kryzysu lub jego różnych etapów. I tylko kompetentna taktyka skutecznych menedżerów przyczynia się do wyjścia z niego z jak najmniejszymi stratami.

author-image

Recenzje

zostaw opinię

Napisz recenzję firmy i opowiedz nam o swoich doświadczeniach

Kontakty

skontaktuj się z nami