Zapewnienie zatrudnienia zwolnionym pracownikom jest jednym z zadań służb poradnictwa zawodowego

Zatrudnienie

Pośrednictwo pracy dla zwolnionych pracowników jest funkcją poradnictwa zawodowego, które planuje i wdraża zwolnienia lub redukcje zatrudnienia, aby zminimalizować zakłócenia w produkcji i uniknąć kosztów prawnych, pomóc zwolnionym pracownikom złagodzić traumę związaną z opuszczeniem organizacji i pomóc im w znalezieniu alternatywnego zatrudnienia lub nowego zawodu.

Dla zwalnianych pracowników utrata pracy jest silnym stresem i czynnikiem wywołującym traumę, zwłaszcza jeśli zwolnienie było nagłe i gwałtowne. Wywołuje gniew, niepokój i depresję oraz może powodować dekompensację u osób niezdolnych do przystosowania się do przewlekłej choroby psychicznej. W rzadkich przypadkach gniew może być wyrażony w sabotażu lub przemocy skierowanej przeciwko przełożonym i menedżerom odpowiedzialnym za zwolnienie. Czasami przemoc może być skierowana przeciwko małżonkom i członkom rodziny.

Trauma związana z utratą pracy wiąże się również z chorobami, począwszy od bólów głowy, zaburzeń żołądkowo-jelitowych i innych zaburzeń czynnościowych, po wywołane stresem ataki serca, wrzodziejące krwotoki i zapalenie jelita grubego. W przypadku menedżerów i artystów proces ten zazwyczaj obejmuje szereg etapów, które często się przecinają.

Etapy te obejmują:

Odejście z poprzedniej pracy

Celem jest pomoc kandydatowi w odpowiedniej reakcji, zrozumieniu i zaakceptowaniu jego trudności. W niektórych przypadkach konieczna może być interwencja psychiatry lub psychologa.

Przygotowanie do nowej pracy

Ten etap ma na celu stworzenie warunków do pozytywnego myślenia i działania. Poczucie własnej wartości osoby, która straciła pracę, zaczyna się odbudowywać. Tworzona jest osobista baza danych umiejętności, zdolności, wiedzy i doświadczenia kandydata, który uczy się mówić o sobie jasno i zwięźle. Jednocześnie zaczyna rozważać odpowiednie oferty pracy, a w szczególności te, które najlepiej pasują do jego wykształcenia. W ten sposób kandydat nabiera wprawy w gromadzeniu i porządkowaniu informacji, które pomogą mu lepiej zrozumieć swoje doświadczenie i poziom kompetencji.

Pisanie CV

Tutaj kandydat uczy się opanować elastyczne narzędzie, które przedstawi jego cel, poziom kompetencji, wykształcenie, wzbudzi zainteresowanie potencjalnego pracodawcy, pomoże mu uzyskać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i będzie przydatne podczas rozmowy. CV nie musi mieć ściśle określonej formy. Powinno prezentować umiejętności i doświadczenie zawodowe w sposób atrakcyjny dla pracodawców.

Ocena możliwości zatrudnienia

Doradca pomaga kandydatowi ocenić dostępność odpowiednich potencjalnych możliwości zatrudnienia. Obejmuje to badanie rynku pracy w różnych branżach w różnych miastach, możliwości wzrostu i rozwoju oraz potencjalnych zarobków. Doświadczenie pokazuje, że około 80% wakatów jest ukrytych, tj. nazwa stanowiska nie ujawnia treści wakatu. W niektórych przypadkach kandydat ocenia możliwość pracy jako freelancer.

Proces poszukiwania pracy

Obejmuje identyfikację i badanie istniejących i potencjalnych możliwości bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, wykorzystanie kontaktów i zaangażowanie stron trzecich. Firma oferuje możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z "właściwymi" osobami i korzysta z listów zarówno w celu uzyskania tej możliwości, jak i określenia kolejnych kroków po rozmowie kwalifikacyjnej.

Konsultant pomaga kandydatowi poprawić umiejętności pisania CV i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Praktyka pisania listów ma na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do zidentyfikowania możliwości zatrudnienia, zidentyfikowania "właściwych" osób i określenia kolejnych kroków po rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydat przechodzi szkolenie w zakresie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, w tym odgrywania ról i krytycznej analizy kaset wideo z przykładowymi rozmowami kwalifikacyjnymi w celu poprawy skuteczności autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zwiększa to szanse kandydata na zatrudnienie.

Negocjacje płacowe

Doradca pomaga kandydatom przezwyciężyć ich niechęć, a nawet strach przed negocjacjami płacowymi, tak aby uzyskali maksymalne wynagrodzenie możliwe w danych okolicznościach, nie przeceniali ani nie lekceważyli swoich roszczeń i nie znaleźli się w sytuacji konfliktu z osobą prowadzącą rozmowę kwalifikacyjną.

Nadzór

W ramach kontraktu doradczego istnieje stały kontakt z daną osobą do momentu znalezienia przez nią nowej pracy. Obejmuje to zbieranie i zestawianie informacji w celu śledzenia, jak radzi sobie firma i jak najlepiej wykorzystać czas i wysiłek. Pomaga to kandydatowi uniknąć błędów i wskazać, kiedy należy skorygować niewłaściwe działania

Powiadomienia

Po uzyskaniu nowego stanowiska kandydat powiadamia konsultanta i poprzedniego pracodawcę, z którym prowadził negocjacje.

Wyniki kontraktu

Również w ramach umowy konsultant pozostaje w kontakcie z kandydatem, aby pomóc mu dostosować się do nowego stanowiska, pokonać przeciwności i zachęcić do rozwoju kariery. Wreszcie, na koniec programu, konsultant dostarcza raport podsumowujący wyniki (dane osobowe są zwykle ukrywane).

Wnioski

Redukcja zatrudnienia jest w najlepszym przypadku trudnym doświadczeniem dla zwalnianych pracowników i osób zmuszonych do przejścia na emeryturę, dla tych, którzy pozostają w zatrudnieniu oraz dla samej organizacji. Nieuchronnie doświadczenie to staje się traumatyczne. Employment of Reduced Workers to profesjonalna usługa doradcza mająca na celu zapobieganie lub minimalizowanie możliwych negatywnych skutków, rozwijanie zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników.

author-image

Recenzje

zostaw opinię

Napisz recenzję firmy i opowiedz nam o swoich doświadczeniach

Kontakty

skontaktuj się z nami