Jak rozwijać umiejętności przywódcze

14 najlepszych sposobów na rozwijanie umiejętności przywódczych

Rozwijanie umiejętności przywódczych może zwiększyć twoją zdolność do przewodzenia i motywowania innych, wspierania współpracy i pracy zespołowej oraz poprawy zdolności radzenia sobie z wyzwaniami i podejmowania skutecznych decyzji. Wybierzmy postawy i nawyki, które należy wdrożyć, aby poprawić przywództwo w firmach i wspierać kulturę współpracy i pracy zespołowej. Czy liderzy rodzą się, czy stają się liderami? Jest to pytanie, które jest stale słyszane na wyższych szczeblach wydziałów korporacyjnych i zarządzania. Garstka menedżerów i naukowców mocno trzyma się przekonania, że przywództwo jest osadzone na poziomie genetycznym, podczas gdy reszta z nas powiewa flagą wyuczonego lub wytworzonego przywództwa. Nasz punkt widzenia jest bliższy drugiej grupie, wierzymy, że możliwe jest doskonalenie przywództwa poprzez rozwijanie nawyków i postaw w organizacji. Przywództwo można zdefiniować jako kompetencję, która rozwija się przez lata. Tutaj opowiadamy się za tezą, że bycie liderem jest w zasięgu każdego i nie wymaga boskiego dotyku. Konsekwentnie opowiadamy się za stanowiskiem, że dobrzy liderzy są wynikiem okoliczności i środowiska.

Identyfikacja potrzebnych umiejętności przywódczych

Zanim przyjrzymy się niektórym strategiom rozwijania umiejętności przywódczych, ważne jest, aby określić, jakich umiejętności przywódczych potrzebujesz. Mogą one obejmować zdolność do skutecznej komunikacji, podejmowania skutecznych decyzji, motywowania innych, wspierania współpracy i pracy zespołowej oraz wyznaczania jasnych celów i zadań.

Rozwijaj empatię

Empatia jest niezbędna do zrozumienia i nawiązania kontaktu z podwładnymi. Poświęć czas na aktywne słuchanie swojego zespołu i zrozum jego perspektywę, obawy i potrzeby. Okazuj troskę o ich dobre samopoczucie i twórz integracyjne środowisko pracy, w którym czują się doceniani i wspierani.

Skuteczna komunikacja

Jasna i skuteczna komunikacja jest kluczem do dobrego zarządzania ludźmi. Upewnij się, że ustanowiłeś otwarte kanały komunikacji, zarówno formalne, jak i nieformalne, i stwórz środowisko, w którym cenione są pomysły i opinie. Ustal jasne oczekiwania i regularnie udzielaj konstruktywnych informacji zwrotnych, aby pomóc pracownikom w rozwoju i doskonaleniu się.

Zachęcaj do pracy zespołowej

Skuteczne przywództwo to nie tylko zarządzanie, ale także wspieranie poczucia współpracy i pracy zespołowej. Stwórz swoim pracownikom możliwości współpracy, dzielenia się wiedzą i wspierania się nawzajem. Stwórz środowisko zaufania i szacunku, w którym każdy członek zespołu czuje się doceniany i może wnieść znaczący wkład.

Uznawanie i świętowanie osiągnięć

Uznawanie i świętowanie osiągnięć jest bardzo ważne dla motywowania i utrzymania zaangażowania pracowników. Upewnij się, że publicznie uznajesz dobrze wykonaną pracę i wyrażasz uznanie dla indywidualnych i zespołowych wysiłków. To nie tylko wzmacnia poczucie osiągnięć, ale także tworzy pozytywne i satysfakcjonujące środowisko zespołowe.

Rozwijanie umiejętności przywódczych

Rozróżnienie między przywództwem a zarządzaniem

Wiele osób z korporacji - w tym niektórzy dyrektorzy wyższego szczebla - myli zarządzanie z przywództwem i uważa, że wiąże się ono z władzą lub wysokimi nagrodami. Ale tak nie jest. Zarządzanie lub administrowanie firmą to funkcje, które odpowiadają obszarowi odpowiedzialnemu za rozwiązywanie złożonych problemów, podczas gdy przywództwo jest motorem napędzającym zmiany. Obie te funkcje są bardzo ważne!

Organizacja potrzebuje zarówno świetnych menedżerów, jak i doświadczonych liderów, którzy są zaangażowani w rozwój biznesu. Dlaczego. Menedżerowie będą odpowiedzialni za opracowywanie procesów, ustanawianie protokołów operacyjnych i utrzymywanie zgodności między strategią a operacjami na wszystkich poziomach struktury. Liderzy, ze swojej strony, muszą zdefiniować lub zmienić kurs w obliczu wszelkich wyzwań lub zmian na rynku, metodologii lub kultury biznesowej; ponieważ bez nich zmiana staje się trudna.

Stała znajomość najważniejszych zagadnień

Jak powiedzieliśmy na początku tej publikacji: w dużej mierze przywództwo jest produktem środowiska i okoliczności. Kiedy organizacja zmusza swoje zespoły robocze do ciągłego stawiania czoła trudnym sytuacjom, motywuje to wyłanianie się liderów, a to z kolei powoduje, że angażują oni innych w rozwijanie tych umiejętności przywódczych. Podstawową ideą jest stawianie przed każdym w organizacji dużych wyzwań - zwłaszcza na wczesnym etapie życia zawodowego - tak, aby te wczesne wyzwania napełniały ludzi nauką i doświadczeniem oraz zmuszały ich do podejmowania decyzji, przekonywania innych i podejmowania ryzyka.

Pozwalanie pracownikom na podejmowanie ryzyka

Gdy liderzy firmy dają pracownikom swobodę eksperymentowania i podejmowania decyzji, które wpływają na wynik finansowy - pozytywnie lub negatywnie - demonstrują zaufanie do nich i pragnienie, aby rozwijali się jako jednostki. Ludzie, którzy konfrontują się i podejmują decyzje dotyczące kwestii biznesowych, uczą się i są wzbogacani zarówno przez pozytywne, jak i negatywne wyniki. Umożliwienie zespołom podejmowania kontrolowanego ryzyka oznacza pozwolenie na samoregulację i to właśnie w takim środowisku rodzą się liderzy. Firmy, które są otwarte na eksplorację i empowerment, będą miały dojrzałe i odpowiedzialne talenty ludzkie.

Zachęcanie do przekazywania informacji zwrotnych

Szczery dialog, bez strachu i ograniczeń, rozwija ludzi i firmy. Dialog jest potężną siłą do poprawy przywództwa w firmach. Organizacje, które zachęcają do przekazywania informacji zwrotnych - na temat sukcesów i porażek - rozwijają się i poprawiają swoje wyniki. Im więcej informacji zwrotnych, tym lepsza optymalizacja. Wielcy liderzy kształtują się w atmosferze swobodnych rozmów i ciągłej informacji zwrotnej. Ci, którzy nie czują się komfortowo z taką postawą korporacyjną, tracą możliwość uczenia się na własnych sukcesach i błędach.

Dialog ponad rozkazami

Kiedy wydawane są rozkazy, możliwość dialogu i perswazji jest zablokowana. Ci, którzy wydają polecenia zespołowi, zamykają drzwi przed ludźmi, którzy chcą zrozumieć, wnieść swój wkład i wyrazić swoje opinie na temat problemów i możliwych rozwiązań. Firmy, które otwarcie komunikują swoje cele pracownikom, znajdują sojuszników i wspierają wspólne osiągnięcia, są świetnym sposobem na poprawę przywództwa! Zastąp rozkazy otwartymi i szczerymi dyskusjami na temat strategii i taktyki. Aby stworzyć liderów, będziemy musieli zaangażować członków zespołu w proces podejmowania decyzji. Jest to klucz do rozwijania kompetencji i zwiększania współpracy.

Rozwijanie umiejętności przywódczych

Stwórz możliwości dla młodszych pracowników

Bycie otwartym bez ograniczeń na nowe talenty jest bardzo wzbogacające dla firm, ponieważ kształtuje pracowników zgodnie z wartościami korporacyjnymi i tworzy silne poczucie przynależności. Organizacje, które zapewniają młodym ludziom możliwości kształtowania, sprzyjają wczesnemu rozwojowi przywództwa i tworzą środowisko wychowawcze. Najbardziej lojalni pracownicy to ci, którzy rozwijają się wraz z firmą; a kiedy robi się to od najmłodszych lat, więź jest znacznie silniejsza, a poczucie zaangażowania i uznania jest stymulowane.

Zachęcanie do zdecentralizowanego podejmowania decyzji

Kiedy firmy decentralizują podejmowanie decyzji, zyskują elastyczność i rozwijają zdolność do konkurowania na dzisiejszych rynkach. W ten sam sposób zdecentralizowane podejmowanie decyzji tworzy zrównoważony podział obowiązków na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej. To właśnie w tym momencie, gdy obowiązki rosną, a praca staje się bardziej złożona, w zespołach wyłaniają się prawdziwi liderzy. Im bardziej zdecentralizowane są procesy, decyzje i operacje w firmie, tym lepsi będą liderzy, ponieważ podział obowiązków przygotowuje ludzi na stanowiska kierownicze niskiego i średniego szczebla.

Przyciąganie liderów do zespołu

Lider musi być zawsze postrzegany jako członek zespołu; żaden lider nigdy nie odniósł sukcesu ani nie przekroczył swojej władzy, będąc odizolowanym lub obcym dla działań i współpracowników. Aby poprawić przywództwo, musimy dotrzeć do sedna i stawić czoła codziennym wyzwaniom. Firmy, które przełamują te bariery biznesowe i dążą do łączenia zespołów roboczych bez hierarchii, pośrednio wspierają rozwój najbardziej poszukiwanych umiejętności przywódczych. Najlepsze zespoły pracują i łączą się w sieci, odrywają się od stanowisk i koncentrują się na celu.

Projektowanie zdrowego środowiska pracy

Toksyczne środowisko pracy to takie, w którym ludzie przychodzą zarabiać pieniądze, aby przetrwać, a zdrowe środowisko pracy to takie, w którym pracownicy przychodzą, aby się inspirować i współpracować z zespołem w celu osiągnięcia wyników. Wielcy liderzy rodzą się i rozwijają w drugim typie środowiska. Otwarte i wolne środowisko sprzyja kreatywności, rodzi pomysły i promuje rozwój przywództwa. Projektując przestrzeń do pracy, dobrzy menedżerowie dążą do stworzenia środowiska, które zachęca do innowacji, przepływu pomysłów i rozmów; w którym panuje wielki szacunek dla indywidualnych swobód i zbiorowych obowiązków.

Rozwój przywództwa jest niezbędny dla każdego, kto chce odnieść sukces w swojej karierze i życiu osobistym. Ucząc się od odnoszących sukcesy liderów, poszukując możliwości przywództwa, ćwicząc skuteczną komunikację, wspierając współpracę i pracę zespołową oraz wyznaczając jasne cele i zadania, możesz poprawić swoją zdolność do przewodzenia i motywowania innych, wspierania współpracy i pracy zespołowej oraz zwiększenia swojej zdolności do rozwiązywania złożonych problemów i podejmowania skutecznych decyzji. Rozwijając umiejętności przywódcze, będziesz w stanie zwiększyć swój sukces osobisty i zawodowy, a także zwiększyć produktywność i sukces swojej organizacji.

author-image

Recenzje

zostaw opinię

Napisz recenzję firmy i opowiedz nam o swoich doświadczeniach

Kontakty

skontaktuj się z nami